fbpx

Tervisekassa hambaravihüvitis 2024

Tervisekassa hambaravihüvitis 2024

Hambaravihüvitise muudatused

Valitsus otsustas tõsta täiskasvanute hambaravihüvitist 40 eurolt 60 eurole ning hambaravihüvitist toimetulekutoetuse saajatele, töötutele ja eakatele 85 eurolt 105 eurole.

Kuni 2023 aasta lõpuni saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed hambaravihüvitist kuni 40 eurot aastast ning inimene peab ise tasuma vähemalt 50% arvest. Muudatusega tõuseb täiskasvanute hambaravihüvitis 60 eurole alates 1. jaanuarist 2024. Ühtlasi on lubatud hambaravihüvitist edaspidi kasutada proteesihüvitise lisana. 

Ka rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele, vanaduspensionäridele, vähenenud töövõimega inimestele, registreeritud töötutele ja toimetulekutoetuse saajatele mõeldud hambaravihüvitis tõuseb praeguse 85 euro pealt 105 eurole, sealjuures väiksema omaosalusega, tasudes arvest 15%. 

Esimest korda sai täiskasvanute hambaravihüvitist 40€ kasutada aastal 2017. Tervisekassa uuringust selgus, et võrreldes 2018. aastaga suurenes  hambaarsti külastanud täiskasvanute hulk kolme aastaga 40%-lt 60%-ni. Samas vajaks enda hinnangul hambaravi 70% täiskasvanutest. Ravile minekust hoidumise põhjusena tuuakse välja ka rahapuuduse. Inimene pöördub vastuvõtule üldjuhul ainult konkreetse põhjuse ja kaebusega, mitte selleks, et kontrollida suutervist ja ennetada suutervise halvenemist.

„Vajame inimeste endi tervise huvides suutervise muutust. Kehv, vilets, kohutav – need on sageli kasutatavad sõnad, kui räägitakse Eesti inimeste suutervisest. Seda näevad hambaarstid iga päev, sellise pildi annavad küsitlusuuringud ning see mõjutab rahakasutust ka väljaspool tervishoidu. Näiteks Töötukassa rahastab tööturuvõimaluste parandamiseks inimeste hambaravi,“ ütles muudatuse peale terviseminister Riina Sikkut.

Lisaks otsustas valitsus võimaldada alates 2025. aastast proteese vajavatele eakatele ja vähenenud töövõimega inimestele proteeside ostuks lisaks proteesihüvitisele ka kolme aasta hambaravihüvitist. Aastas kasutab proteesihüvitist umbes 37 000 inimest. Näiteks totaalproteeside korral võib inimesel hambaravi vajadus puududa ja sellisel juhul saab ta kolme aasta peale kasutada 260 eurole lisaks 315 eurot proteesimistöödeks (kokku 575 eurot).

Muudatuste elluviimiseks kulub Tervisekassal lisaraha kokku 14,4 miljonit eurot.

Allikas: Tervisekassa

a

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share