fbpx

Ravijärjekorra pidamise kord

Ravijärjekorra pidamise kord

Viimsi Hambakliiniku tegevuskohaks on Paadi tee 3-212, Viimsi, 74001 ning tööaegadeks E-N 8:30-17:00, R 8:30 – 16.00.

Kliiniku arstide vastuvõtule saab registreeruda järgmiselt:
• Telefoni 609910 teel
• suuliselt kohapeal Paadi tee 3-212, Viimsi Äritares
• internetis kodulehe kaudu- https://viimsihambakliinik.ee/hambaarst-vastuvotule-registreerumine/
• e-posti info@viimsihammas.ee teel

Patsientide vastuvõtt on korraldatud järgmiselt:
Iga patsiendi vastuvõtuks on arvestatud 30-60 minutit
Plaanilisele ravile saamine toimub eelregistreerimise teel
Hädaolukordade lahendamiseks peetakse Hammas programmis ootelisti.

Järjekorda registreerimine toimub hambaravidele loodud tarkvaraprogrammis Hammas. Ravijärjekorda kantakse registreerimisel järgmised andmed:
• patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood
• patsiendi kontaktandmed
• patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
• planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus
• planeeritav vastuvõtu aeg
• vastuvõtva arsti nimi

Patsiendile teatakse vastuvõtu kuupäev, kellaaeg, vastuvõtva arsti nimi, soovi korral saadetakse vastuvõtuaja info patsiendile SMS või e-posti teel.
Kohapeal kliinikus registreerumisel antakse patsiendile visiitkaardiga kirjalikult paberil vastuvõtuaja info.
Vastuvõtu meeldetuletus saadetakse patsiendile ka SMS-i teel päev enne vastuvõtuaega.
Plaanilise ravi korras vastuvõtule registreerimisel pakutakse patsiendile järjekorras esimest vaba vastuvõtuaega. Selle patsiendile mittesobimise korral antakse patsiendile võimalus valida sobiv aeg järgnevate vabade aegade hulgast või pannakse patsiendi info Hammas programmi ootelisti ja teavitatakse patsienti koheselt, kui mõni sobivam aeg vabaneb registreerimiseks.
Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest ette jooksvalt koheselt kui vajadus muudatuse tegemiseks tekkis ja info säilitatakse koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
Kui patsienti hilineb vastuvõtule, ei pruugi antud vastuvõtu jooksul planeeritud töid teha. Sel juhul määratakse patisendile uus järekorras esimene vaba patsiendile sobiv vastuvõtuaeg.
Kui patsient ei ilmu vastuvõtule ja pole ette teatanud, siis pakutakse talle uus esimene sobiv vaba aeg ravijärjekorra lõpus.

Ravijärjekorra maksimumpikkus on:
• alla 19 a. laste hambaravile 2 kuud
• näo- ja lõualuukirurgi vastuvõtule kuni 2 kuud.
Teised vastuvõtuajad on arvestatud korduvvisiitidele vastavalt diagnoosile ja ravimetoodikale.

a

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share