fbpx

Viimsi Hamba- ja Ilukliinik

Kliiniku uudisedTäiskasvanute hambaravihüvitise muudatused 01.jaanuarist 2022a.
hambaravihüvitis jaanuar 2022 viimsi hambakliinik

Täiskasvanute hambaravihüvitise muudatused 01.jaanuarist 2022a.

Alates 1.jaanuarist 2022 aastal laieneb kõrgenenud määras täiskasvanute hambaravihüvitise saajate sihtgrupp ning muudetakse teatud teenuseid.

*   Muudetakse ning lisatakse juurde kaks sihtgruppi, kellel on õigus saada kõrgendatud määras ehk 85 euro suurust hambaravihüvitist.
Need on:
1. isik, kes on tööturuteenuste ja toetuste seaduse tähenduses töötu;
2. isik, kes saab sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetust hüvitise kasutamise kuul või sellele eelnenud kuul.
Hüvitise suuruse ja jäägi kontrolli saab arst teostada kohapeal vastuvõtu ajal, patsient ei pea eraldi seda tõestama, kui kõrgendatud hüvitis on talle määratud.

*  Laiendatakse hematoloogiliste- ja onkoloogiliste patsientide tasuta hambaravi võimalusi. Teenuse saamiseks märgib raviarst raviarvele koodi (9072), mis annab
õiguse tasuta hambaravile haigekassa hinnakirja alusel.
1. Tasuta hambaravi õigus on onkoloogilistel patsientidel, kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja ning kes saab või on saanud
kiiritusravi või keemiaravi, diagnoosidega C00–C14, C30–C32. Samuti patsiendid pahaloomulise kasvaja diagnoosiga, kes on saanud antiresorptiivset
ravi (bisfosfonaadid, Denosumab), haigekassa teenusekood R486 diagnoosidega C00–C14, C30–C32;
2. Tasuta hambaravi õigus on hematoloogilistel patsientidel diagnoosiga C90 grupp hulgimüeloomiga patsiendid; C91-96 lümfoid- ja vereloomekoe
pahaloomuliste kasvajatega patsiendid, kes vajavad oma ravi osana vereloome tüvirakkude siirdamist või antiresorptiivset ravi.
Haigekassa teenusekoodid:
autoloogne siirdamine kood 8101; allogeenne siirdamine kood 8102; antiresorptiivne ravi kood R486.

* Laiendatakse huule-suulaelõhe, muude näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengute ja harvikhaiguste korral vähemalt 19-aastaste isikute vajamineva
ortodontilise ravi tagamine, kui ravitegevusi ei olnud võimalik läbi viia varasemalt lähtudes lapse arengust.

Kohtumiseni Viimsi Hambakliinikus aastal 2022!

a

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share